Hitma

Over De Hitma Groep

De Hitma Groep levert verschillende technische producten en services voor industriële toepassingen. De verschillende producten en services worden door verschillende bedrijfsactiviteiten uitgevoerd.

Industry: Industry
Bedrijfsgrootte:SME
Locatie: Nederland

Standaarden: ISO 9001, VCA
Implementatie tijd: 2 maanden

Overstap naar een QHSE Platform

De Hitma Groep levert verschillende technische producten en services voor industriële toepassingen. De verschillende producten en services worden door verschillende bedrijfsactiviteiten uitgevoerd. Dit diverse assortiment aan producten en services vereist de beste kwaliteit met een daarbij passend kwaliteitsmanagementsysteem. Het kwaliteitsmanagementsysteem, wat voorheen door de Hitma Groep gebruikt werd, had de volgende uitdagingen:

  • Arbeidsintensief in onderhoud.
  • Koppeling tussen documenten complex.
  • Handmatig bijhouden van versiebeheer.
  • Geen scheiding in documenten voor medewerkers.

Tevens maakte Hitma Groep een sterke groei door. Vanuit deze ontwikkelingen is Hitma Groep op zoek gegaan naar een kwaliteitsmanagementsysteem wat ondersteuning biedt aan de verschillende bedrijfsactiviteiten en toekomstbestendig is tegen de groei van de verschillende activiteiten.

Bij een overstap had Hitma de volgende eisen bij een implementatie naar Qooling. Een centrale structuur met richtlijnen (procedure) vanuit moedermaatschappij gekoppeld aan eigen invulling van dochterondernemingen.

  • Documentbeheer met automatisch versiebeheer.
  • Decentraal proceseigenaarschap en verantwoordelijkheid.
  • Autorisatie structuur met bevoegdheden.
Qooling Icon Section Break

Verbeteren met een Platform

De Hitma Groep heeft in korte tijd hun kwaliteitsmanagementsysteem in Qooling geïmplementeerd. De uitdagingen, zoals actualiseren van documenten, versiebeheer, scheiding van documenten tussen verschillende bedrijven en afdelingen behoren tot het verleden na de implementatie van het Qooling platform.

“Met Qooling zorgen we ervoor dat elke medewerker toegang heeft tot de documentatie welke voor de desbetreffende medewerker van toepassing zijn.” – Richard Anspach.

Ook levert het Qooling platform een bijdrage aan het creëren van draagvlak omtrent kwaliteit. Binnen Hitma Groep zijn de proceseigenaren verantwoordelijk voor hun procedures en werkinstructies, dus ook het up-to-date houden van deze documenten. De kwaliteitsafdeling draagt een controlerende functie door voorgestelde wijzigingen van de proceseigenaren in de procedures en werkinstructies te beoordelen.

De kwaliteitsafdeling is zelf verantwoordelijk voor de procedures die betrekking hebben op de normeringen. Deze procedures zijn voor elke bedrijfsactiviteit van toepassing. Met de implementatie van Qooling kunnen de kwaliteitsmedewerkers deze procedures gemakkelijk delen met de onderliggende bedrijfsactiviteiten. Waar vroeger op verschillende plekken deze procedures waren opgeslagen, zijn de procedures nu op een plek te vinden.

Qooling Icon Section Break

Implementatie & Qooling

Het intake gesprek was in April, de kick-off was 1 juli en toen waren we up and running. De customer success manager vanuit Qooling heeft goed met Hitma meegedacht bij het opzetten en implementeren. Hitma heeft een complexe organisatie structuur, Qooling heeft dit binnen het platform goed en simpel vertaald waardoor het gebruik ervan vergemakkelijkt.

Qooling is een zeer gebruiksvriendelijke Quality Management Platform en is zeker aan te raden. Inmiddels is het platform al meerdere malen aan geraden bij partners en leveranciers.

“Met Qooling zorgen we ervoor dat elke medewerker toegang heeft tot de documentatie welke voor de desbetreffende medewerker van toepassing zijn.”

Richard Anspach

Quality Manager

Meer Qooling Succesverhalen

Start vandaag nog met een Qooling demo

Plan een demo in